Projekt

PROJEKT: ÚTULEK SV. AUGUSTINA A SV. KATEŘINY

ÚTULEK POSLEDNÍHO ČASU SVATÉHO AUGUSTINA A SVATÉ KATEŘINY

Útulek posledního času sv. Augustina a sv. Kateřiny sehraje v posledních časech velmi důležitou roli. Za prvé bude nám kontaktním místem pro misi do Horního a Dolního Rakouska a zřejmě i útočištěm pro budoucího českého krále Ferdinanda Zvonimira Habsburského!

20170527_133510

V__CFFD

 

Královské spojitosti na tomto místě v minulosti již také byly…Původně se jednalo o svatou poustevnu, kterou po smrti své milované ženy Adléty využil i první český král Vratislav krátce po svém zvolení. Svatá poustevna byla žel poté nepřáteli Církve vytěžena a záměrně zapomenuta. 😦

 

Připomeňme si však na tomto místě samotná slova ze zjevení Panny Marie:

Zjevení Panny Marie v neděli večer, 27.11.2016:

„Mé děti,

kážu vám, abyste zřídili útulek na místě bývalé poustevny v panství … Poustevnu nechal zřídit již kníže Vratislav v roce svého zvolení na český knížecí stolec Léta Páně 1061, aby se vyléčila jeho žena Adléta, kterou si ještě téhož roku vzal Pán k sobě. Vedl ho při tom Duch Svatý. Léta Páně 1068 nechal zřídit obec a udělil ji v léno místním na památku milované sobě ženy Adléty. Léta Páně 1085 po své korunovaci prvním českým králem sám navštívil poustevnu a pobyl v ní ještě než se vrátil do Prahy. Zle tísnili panství zednáři, až zcela odtrhli osadu … s Bohu libou poustevnou od panství. Vy však, abyste zdůraznili víru v Boží zásah, přesto zřiďte komunitu v … na místě bývalé poustevny do skály vytesané, kde dnes po odtěžení kamene stojí dům. 
Útulek nechť je vám základnou pro misijní činnost směřující do Horních i Dolních Rakous. Již se blíží čas, kdy v čele křesťanské Evropy stane katolický král Ferdinand Zvonimir, pravnuk Mého milovaného syna a posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Zasvěťte komunitu zvolení Mého milovaného syna Ferdinanda Zvonimira českým králem. 
Můj milovaný syn Ferdinand Zvonimir bude potřebovat pomoc zbožných křesťanů, aby se opět ujal zbožného Habsburského trůnu. Stane se štítem proti Antikristovi a poté, kdy očistí křesťanskou Evropu od satanismu, bude vyhnán i s věrnými do vyhnanství, odkud se vítězoslavně vrátí s Božím vojskem a předá svou vládu Ježíši Kristu. Buďte mu ve všem nápomocni. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
…To je síla, co? 🙂
Obnovená původní kaple svatého Augustina a svaté Kateřiny tamtéž:
(v průběhu rekonstrukčních a vyklízecích prací, celkový pohled na architekturu kaple)
CIMG6551
Oltář kaple po obnově:
20170527_140030_LLS

 

 

Po úspěšné koupi objektu jsou před námi aktuálně rekonstrukční práce, v řádu stovek tisíc korun.

 

Zaujal Vás tento projekt?

Můžete se na něm podílet. Jak – viz rubrika: Sponzoři a spolupracovníci a Vaše podpora.

Těšíme se na Vás!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s