Uncategorized

REVITALIZACE ZAPOMENUTÝCH POUTNÍCH MÍST

REVITALIZACE ZAPOMENUTÝCH MARIÁNSKÝCH POUTNÍCH MÍST NA NAŠEM ÚZEMÍ

Naše Mariánské společenství vyhledává, šetrně odkrývá a poté i revitalizuje zapomenutá, většinou mariánská poutní místa na našem území! Často se jedná o lokality spojené se slovanskými věrozvěsty, sv. Cyrilem a Metodějem či jejich žáky a následovníky.

20170613_182124
Archeologicky odkrytá část kláštera sv. Nauma, z původní poustevny sv. Nauma

Na těchto posvátných místech pak často vznikají naše útulky posledního času, které do sebe citlivě komponují tato posvátná místa naší historie.

20170611_093653

20170528_113720

Podobně je na tom i útulek sv. Metoděje při poutním místě původní klášterní školy založené sv. Metodějem osobně! Na obrázku níže je vidět odkrytá dolní část původní kaple Panny Marie této klášterní školy.

20170525_184218

A takto bychom mohli ve výčtu pokračovat…Odkrytými zbytky kláštera sv. Gorazda, odkrytou kaplí sv. Augustina a sv. Kateřiny ve stejnojmenném útulku bývalé poustevny a později i kláštera (na obrázku dole) a dalším svatými místy.

20170527_135938_LLS

Určitě, v neposlední řadě, nesmíme zapomenout ani na odkrytou kapli sv. Alexandra Jeruzalémského ve stejnojmenném útulku posledního času bývalého cyrilometodějského kláštera (obrázek níže), uprostřed této starodávné kaple dokonce s původním pramenem  – vzácnou studničkou Slz Pána Ježíše!

kaple5

 

Náklady na tento projekt uzavřené nejsou a jsou neustále v pohybu, jelikož se dostáváme průběžně k dalším neprávem zapomenutým poutním místům naší slavné historie

 

Zaujal Vás tento projekt?

Můžete se na něm podílet. Jak – viz rubrika: Sponzoři a spolupracovníci a Vaše podpora.

Těšíme se na Vás!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s